Definicja bólu i jego podziały 

Ból to najczęstszy objaw, który skłania Nas do zwolnienia w naszym codziennym pędzie życia, dodatkowo przyczynia się do przyjrzenia się potrzebom naszego organizmu.
Definicja bólu i jego podziały 

Według Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP, International Association for the Study of Pain)  ból to nieprzyjemne, subiektywne doznanie czuciowe i emocjonalne, powiązane
z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek bądź opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia. Jest złożonym zjawiskiem fizjologicznym integrowanym na poziomie kory mózgowej. Odgrywa w organizmie rolę ostrzegawczo-ochronną, informując o zagrożeniu rozwojem choroby bądź będąc już jej objawem.3

Zasadniczy podział bólu związany jest z mechanizmem jego powstania, długością trwania i obrazem klinicznym.

Podział ze względu na patomechanizm

ReceptorowyZwiązany z pobudzeniem receptorów bólowych
NeuropatycznyZwiązany z uszkodzeniem układu nerwowego
PsychogennyOdnoszący się do nieistniejącego uszkodzenia tkanek lub narządów

Ze względu na czas trwania

Ostry Trwający do 3 miesięcy
PrzewlekłyTrwający powyżej 3 miesięcy

Ze względu na lokalizację

SomatycznyDotyczy skóry oraz struktur układu ruchu
TrzewnyDotyczy narządów wewnętrznych

Ze względu na rodzaj bodźca

FizjologicznyNiezwiązany z uszkodzeniem tkanek
KlinicznyZwiązany z uszkodzeniem tkanek lub narządów

Najbardziej rozpoznawalny podział to ten, który związany jest z czasem trwania. Wraz z upływem dni i miesięcy ból, który początkowo stanowi sygnał ostrzegawczy dla organizmu i jest pewnym rodzajem ochrony przed dalszą destrukcją, zamienia się w jednostkę chorobową. Ból staje się chorobą w samą w sobie.

Jakie są różnice między bólem ostrym a bólem przewlekłym?

BÓL OSTRY

 • Utrzymuje się do 3 miesięcy 
 • Sprecyzowana lokalizacja bólu
 • Ból służy jako sygnał alarmowy
 • Aktywność utrudnia powrót do zdrowia
 • Środki przeciwbólowe przynoszą ulgę
 • Przeważa lęk

BÓL PRZEWLEKŁY

 • Utrzymuje się przez długi czas, powyżej 3 miesięcy
 • Lokalizacja bólu jest trudna do określenia
 • Ból bez określonej funkcji
 • Aktywność jest koniecznością w powrocie do zdrowia
 • Środki przeciwbólowe są zazwyczaj nieskuteczne i powinny być ograniczone
 • Może pojawić się nastrój depresyjny

W chorobach reumatycznych możemy się spotkać z każdym rodzajem bólu (ostrym i przewlekłym, receptorowym, neuropatycznym i psychogennym).Najczęściej mamy jednak do czynienia z bólem przewlekłym o charakterze receptorowym. W praktyce klinicznej bol przewlekły obserwuje się najczęściej w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej oraz fibromialgii. Typowym przykładem bólu ostrego jest napad dny moczanowej. To również bolo największym natężeniu, nie tylko spośród chorób układu ruchu. Należy jednocześnie zauważyć, że większość przewlekłych chorób reumatycznych w początkowym okresie rozwoju (np. wczesne RZS) będzie się cechowała występowaniem ostrych dolegliwości bólowych.3

Sprawdź, gdzie kupisz!