Sprawność układu narządów ruchu

Sprawność układu narządów ruchu zależy od budowy anatomicznej układu kostno-stawowego, wydolności układu mięśniowego oraz od zdolności kontrolnych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Deformacje powstałe na skutek urazu, procesu chorobowego, nadmiernego zużycia czy starzenia się organizmu są przyczyną częściowej lub całkowitej utraty sprawności ruchowej całego układu lub jego fragmentów.1
Sprawność układu narządów ruchu

Urazy i procesy destrukcji w obrębie układu narządów ruchu prawie zawsze wiążą się z bólem
i upośledzeniem funkcji nie tylko miejsca dotkniętego, ale także odcinków sąsiednich.

Do najczęstszych czynników ryzyka wystąpienia schorzeń narządu ruchu należą: 

 • wiek, 
 • masa ciała, 
 • brak regularnej aktywności fizycznej, 
 • wykonywanie pracy w pozycji wymuszonej, wykonywanie ruchów monotypowych,
 • niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do rodzaju wykonywanych czynności zawodowych,
 • przewlekły stres powodujący między innymi wzrost napięcia mięśni.

Do najczęstszych schorzeń narządu ruchu zaliczamy m.in.:

 • choroby zwyrodnieniowe stawów;
 • choroby tkanki łącznej;
 • ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego;
 • rwa kulszowa, rwa barkowa.

Aby uniknąć schorzeń narządu ruchu, ważne jest:

 • utrzymywanie prawidłowej masy ciała,
 • regularna aktywność fizyczna dostosowana do wieku oraz możliwości organizmu,
 • przyjmowanie właściwej postawy, prawidłowego chodu i zachowanie prawidłowej techniki podnoszenia ciężarów
 • przestrzeganie odpowiedniej higieny pracy – regularne przerwy w szczególności przy trybie pracy siedzącej; 
 • odpowiedni materac/podłoże do spania
 • wizyta u specjalisty w pierwszym momencie bólu.

Sprawdź, gdzie kupisz!