Działania niepożądane

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy TACTICA Pharmaceuticals, działanie niepożądane można zgłosić:

  • Wysyłając je na adres: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków
  • Zgłosić telefonicznie pod numerem: tel: +48 12 422 04 72
  • Wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: phv@tactica.pl


Każde zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem, jeśli konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji.

Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza znajdującego się poniżej: